Vrijescholen van Pallas

Onderwijzen is ook opvoeden, luidt het uitgangspunt in het vrijeschoolonderwijs

Onze scholen bieden een breed onderwijspakket dat naast het leren lezen en rekenen ook aandacht heeft voor kunstzinnig onderwijs. Bij alles wat wij onze leerlingen aanbieden, zetten we de ontwikkeling van het kind centraal, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap.

Lees meer of kijk naar wat de vrijeschool is.
Werkdocument vrijeschoolonderwijs.

Kleuteronderwijs.
Binnen het vrijeschoolonderwijs gaan we uit van de visie dat kleuters spelend leren op grond van wat zij ‘aan den lijve’ beleven. Jonge kinderen leren al doende.

Provincie
Scholen aan het laden ...